mkszn kft.

Megoldások bogyóstermesztőknek

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Középtávú stratégia 2010-2015

E-mail Nyomtatás PDF

Jövőkép

NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Fertődi Kutatóállomása fontosnak tartja, hogy a gyümölcstermesztők valós igényeihez alkalmazkodó, a bogyósgyümölcsűekre kiterjedő feladatorientált kutatási tevékenységet végezzen. A bogyósok és a körte alakgazdagságát megőrizze, tudását és a létrejött új eredményit széleskörűen - non-profit módon - szolgáltassa és oktassa, miközben kiemelt hangsúlyt fektet az élő környezet elemeinek megőrzésére, hasznosítására.

Stratégiai célok

Az állomás középtávú stratégiája meghatározza a jövőképünk eléréséhez szükséges tevékenységünk alapját és irányvonalát, figyelembe véve a gazdaság, a hazai és a nemzetközi társintézmények, valamint a szakigazgatás elvárásait.

Stratégiai pillérek:

Kutatás

 1. pillér: Bogyósgyümölcsűek genetikai vizsgálata, a hazai ökológiai környezethez alkalmazkodó fajták nemesítése, piaci bevezetése, termesztés- és szaporítás-technológiai kutatása.
 2. pillér: A bogyósok és a körte genetikai variációkészletének fenntartása, feltérképezése, integrált biodiverzitást leíró adatbázisok létrehozása, szabadon hozzáférhetővé tevése.
 3. pillér: Szaporodás- és növekedés-élettani kutatások. A bogyósok vírusbetegségeinek tanulmányozása, hatékony vírusmentesítési technológiájuk kidolgozása.
 4. pillér: A klímaváltozás hatására fellépő, a bogyósok gazdaságos termeszthetőségét befolyásoló természetes hatások vizsgálata.

Egyéb közhasznúság

 1. pillér: Vírusmentes törzsültetvények fenntartása, a faiskolák korszerű, egészséges szaporítóanyaggal történő ellátása. Referencia ültetvények, törzsgyümölcsösök létesítése, a fajtakínálat összehasonlító értékelése. Az ültetvényeinken alapuló fajta és termesztéstechnológiai bemutatók szervezése.
 2. pillér: A termesztők versenyképes, hatékony működésének segítése, a bogyósgyümölcsűek népszerűsítésével, szaktanácsadással, a faiskolások, a termesztők és a feldolgozók integrációjával.
 3. pillér: A szakképzés támogatása az oktatásban történő közvetlen, aktív részvétellel, gyakornokok, hallgatók fogadásával, ismeretek átadásával.
 4. pillér: Gyümölcstermő ültetvények létesítésének engedélyezéséhez szükséges terület alkalmassági vélemények készítése, Országos Szőlő- és Gyümölcskataszterbe vételezés.

Értékesítés

 1. pillér: Az ügyfélkör szélesítésével és választékbővítéssel a kereslet növelése, és ezzel párhuzamosan a kényszerértékesítések visszaszorítása. Tanácsadással segíteni a potenciális nagyvásárlóink üzleti modelljének kidolgozását, testreszabott ajánlatokkal támogatni a döntésüket.
 2. pillér: Külpiaci nyitás, különös tekintettel a volt Jugoszlávia országaira. A Balkán-térség ökológiai és ökonómiai potenciálja a bogyósgyümölcsűek termesztése szempontjából kiváló. Szaporítóanyag piacuk nyitott, fizetőképes kereslettel rendelkeznek, a szállítást nem drágítják nagy távolságok.
 3. pillér: A hazai ültetvénylétesítési kedv visszaeséséből adódó értékesítési nehézségek áthidalása a kiskereskedelmi jelenlétünk fokozásával (internetes piactér, lerakat, termék bizományosi értékesítésbe helyezése).

Pénzügy

 1. pillér: Az állami növény kutatási feladatok végzésének legracionálisabb módja, ha azokat erre a célra létrehozott intézetek látják el költségvetési finanszírozással. Az Európai Unió hasonló intézményeiben a költségvetési támogatás részaránya 80-90 %-os. Az Intézet hosszú távú hatékony működéséhez, a nemzetközi versenypozíciónk javításához, elengedhetetlen az állami szerepvállalás növelése, a támogatás mértékének európai szintre emelése. A valós helyzetet felmérve középtávon nem tervezhetünk a központi források jelentős bővülésére, ezért a kutatás-fejlesztéshez hiányzó forrásokat vállalkozási tevékenységből pótoljuk. Ehhez a termékkör bővítésére, az értékesítés dinamizálására van szükség.

 

Humán-erőforrás

 1. pillér: Az innovációs képességünk fenntartásához a kutatói és a szakasszisztensi létszám 2-3 fős bővítése szükséges. A fizikai kisegítő állomány létszáma megfelelő, a munkacsúcsokkor jelentkező munkaerő igény alkalmi munkásokkal áthidalható.
Aktuális oldal: Középtávú stratégia 2010-2015